آی‌پی ,آدرس‌های ,نام‌های ,شبکه ,آدرس‌های آی‌پی ,آگاهی کاملی

همانطور که می­دانید DNS یکی از سرویس‌های زیرساختی شبکه‌های کاربردی به شماره ‌می‌رود. بطوری که نبود این سروریس و یا اختلال در کارکرد آن به راحتی ‌می‌تواند ارتباطات درون شبکه و برون شبکه‌ای را مختل سازد. وظیفه اصلی DNS تبدیل نام به آدرس IP است چرا که در دنیای انسانی از یک طرف ارتباطات بر اساس نام صورت ‌می‌پذیرد و از سویی دیگر به خاطر سپردن نام‌ها بسیار ساده‌تر از آدرس‌های آی‌پی است. بنابراین از سرویسی استفاده خواهیم کرد که آگاهی کاملی از تما‌می‌ نام‌های موجود در شبکه به همراه آدرس‌های آی‌پی آنها داشته باشد و بتواند درخواست‌های مورد نظر در خصوص تبدیل و ترجمه نام به آدرس آی‌پی را به درستی انجام دهد. کمی ‌به جمله قبل دقت کنید: “سرویسی که آگاهی کاملی از نام‌ها و آدرس‌های IP موجود در شبکه دارد” دقیقا به همین دلیل که DNS از تما‌می ‌نام‌ها (اعم از نام‌های سرور و نام‌های کلاینت) و آدرس‌های آی‌پی آگاه است امنیت آن نیز مهم و حیاتی جلوه ‌می‌کند.

منبع اصلی مطلب : IT , Network & Security Tips
برچسب ها : آی‌پی ,آدرس‌های ,نام‌های ,شبکه ,آدرس‌های آی‌پی ,آگاهی کاملی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : سرویس DNS و امنیت در آن